Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2019