Moties ingediend bij het VSO Jaarverslag Ministerie van VWS en het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019’