Aangehouden motie ingediend bij de Wet hardheidsaanpassing Awir