Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2020

Plenaire vergadering 2 juli 2020