Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona II Primair en voortgezet onderwijs

Plenaire vergadering 2 juli 2020