Moties ingediend bij het VSO Transportraad d.d. 4 juni 2020