Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 9 juni 2020