Moties ingediend bij het VSO Beantwoording schriftelijke vragen inzake het bericht ‘Ruzie met de universiteit over een briljant idee’