Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020 (22 112, nr. 2877)