Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020