Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

Plenaire vergadering 2 juni 2020