Moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Plenaire vergadering 18 februari 2020