Brief van het Presidium over een voorlichtingsverzoek aan de afdeling advisering van de Raad van State over het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond (Kamerstuk 32411-11)