Moties ingediend bij de Wet digitale overheid

Plenaire vergadering 11 februari 2020