Moties ingediend bij het VAO Vliegen boven conflictgebieden

Plenaire vergadering 11 februari 2020