Moties ingediend bij het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

Plenaire vergadering 21 januari 2020