Moties ingediend bij het VAO Ontwerp Novi

Plenaire vergadering 10 december 2019