Moties ingediend bij het debat over het tekort aan arbeidskrachten

Plenaire vergadering 24 september 2019