Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag

Plenaire vergadering 4 juli 2019