Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Milieuraad d.d. 26 juni 2019