Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2019

Plenaire vergadering 4 juli 2019