Moties ingediend bij het debat over de belastingplicht van multinationals

Plenaire vergadering 18 juni 2019