Moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019