Moties ingediend bij het VAO Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs

Plenaire vergadering 11 juni 2019