Moties ingediend bij het VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho

Plenaire vergadering 11 juni 2019