Moties ingediend bij het VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Plenaire vergadering 28 mei 2019