Motie ingediend bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring