Motie ingediend bij het VSO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019