Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer tot onderzoek naar de erf- en schenkbelasting (31066, nr. 481)