Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken

Plenaire vergadering 16 april 2019