Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij