Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen