Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen

Plenaire vergadering 16 april 2019