Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

Plenaire vergadering 16 april 2019