Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid van Haga inzake de bestrijding van weeshuistoerisme