Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie