Moties ingediend bij het interpellatiedebat over een uitgezette Bahreinse asielzoeker die tot levenslang is veroordeeld