Moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

Plenaire vergadering 12 februari 2019