Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Raad van State inzake het Stabiliteits- en Groeipact (21 501-20, nr. 1410)