Motie ingediend bij Wijziging van de Crisis-en herstelwet