Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2018

Plenaire vergadering 20 december 2018