Aangehouden motie ingediend bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed