Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking “Investeren in Perspectief”