Moties ingediend bij het debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten

Plenaire vergadering 16 oktober 2018