Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven