Moties ingediend bij het VAO Krimp in het onderwijs

Plenaire vergadering 5 juli 2018