Moties ingediend bij het debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan