Moties ingediend bij het debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen

Plenaire vergadering 5 juli 2018