Moties ingediend bij het VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten