Moties ingediend bij het VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten

Plenaire vergadering 5 juli 2018