Moties ingediend bij het VAO Stand van zaken fosfaatrechten

Plenaire vergadering 5 juli 2018